Pedagógusok

"Év pedagógusa"

 

Vargáné Ács Andrea

Vargáné Ács Andrea

 • Intézményvezető
 • Tanító
Gida Attila Zoltánné

Gida Attila Zoltánné

 • Intézményvezető-helyettes
 • Tanító
Maczko András

Maczko András

 • Intézményvezető-helyettes
 • Tanár
 • Történelem
 • Német
 • Orosz

Honlap

 

Tanítók

Ádám Éva

Ádám Éva

 • Tanító
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Testnevelés és sport
 • Egyéni fejlesztés
Bank Eszter

Bank Eszter

 • Tanító
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Testnevelés és sport
 • Ének-zene
Fehér Zoltán

Fehér Zoltán

 • Tanító
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Informatika
 • Vizuális kultúra

 

Gárdos Réka

Gárdos Réka

 • Tanító
 • Matematika
 • Ének-zene
 • Vizuális kultúra
 • Technika, életvitel és gyakorlat
Göndöcs Gabriella

Göndöcs Gabriella

 • Tanító
 • Matematika
 • Etika
 • Testnevelés és sport
 • Vizuális kultúra
Gudricza Adél

Gudricza Adél

 • Tanító
 • Matematika
 • Környezetismeret
 • Vizuális kultúra

 

Horváth Margit

Horváth Margit

 • Tanító
 • Matematika
 • Környezetismeret
 • Vizuális kultúra
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • Testnevelés és sport
Jámbor Zsuzsanna Julianna

Jámbor Zsuzsanna Julianna

 • Tanító
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Ének-zene
 • Technika, életvitel és gyakorlat
Kaiserné Fehér Elvira

Kaiserné Fehér Elvira

 • Tanító
 • Matematika
 • Vizuális kultúra
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • Környezetismeret
 • Ének-zene

 

Kapitány Éva

Kapitány Éva

 • Tanító
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Környezetismeret
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • Ének-zene
Keményné Kövesi Zsuzsanna

Keményné Kövesi Zsuzsanna

 • Tanító
 • Alsós reál munkaközösség-vezető
 • NKP és Témahetek felelős
 • Matematika
 • Környezetismeret
 • Informatika
 • Testnevelés és sport
Kóra Gabriella

Kóra Gabriella

 • Tanító
 • Matematika
 • Környezetismeret
 • Testnevelés és sport
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • Etika

 

Kovácsné Zsuffa Judit

Kovácsné Zsuffa Judit

 • Tanító
 • Matematika
 • Környezetismeret
 • Vizuális kultúra
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • Ének-zene
Lábodi Gyöngyi

Lábodi Gyöngyi

 • Tanító
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Etika
 • Testnevelés és sport
Lakatosné Wéber Erika

Lakatosné Wéber Erika

 • Tanító
 • Matematika
 • Környezetismeret
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • Vizuális kultúra
 • Etika

 

Lönhárd Judit

Lönhárd Judit

 • Tanító
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Testnevelés és sport
Major Katalin

Major Katalin

 • Tanító
 • Matematika
 • Testnevelés és sport
 • Vizuális kultúra
Mang Edit

Mang Edit

 • Tanító
 • Fejlesztő munkaközösség-vezető
 • Gyógypedagógus

 

Megyeriné Szlávik Edit

Megyeriné Szlávik Edit

 • Tanító
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Testnevelés és sport
Palotay Nóra

Palotay Nóra

 • Tanító
 • Tehetséggondozás munkaközösség-vezető
 • Tehetségpont kapcsolattartó
 • Gyógypedagógus
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Ének-zene
 • Etika
Pataki Edit

Pataki Edit

 • Tanító
 • Matematika
 • Vizuális kultúra
 • Testnevelés és sport
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • Etika

 

Peres Judit

Peres Judit

 • Tanító
 • Informatika
 • Matematika
 • Testnevelés és sport
 • Etika
Puskás Zsuzsanna

Puskás Zsuzsanna

 • Tanító
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Környezetismeret
 • Informatika
 • Etika
Szabó Csilla

Szabó Csilla

 • Tanító
 • Alsós humán munkaközösség-vezető
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Vizuális kultúra
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • Etika

 

Vágai Mária

Vágai Mária

 • Tanító
 • Matematika
 • Ének-zene
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • Vizuális kultúra
 • Etika
       

 

Tanárok

Beke Barbara

Beke Barbara

 • Tanár
 • Német
 • Nemzetiségi német
Demeterné Eperjesi Judit

Demeterné Eperjesi Judit

 • Tanár
 • Idegen nyelvi munkaközösség-vezető
 • TVT-TANSZERTÁR Alapítvány
 • Angol
Földházi Zita

Földházi Zita

 • Tanár
 • Pályázatfigyelő
 • Angol
 • Etika

 

Galláné Kardos Judit

Galláné Kardos Judit

 • Tanár
 • Továbbtanulás, pályaválasztás
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Kompetencia
Gasz Gabriella

Gasz Gabriella

 • Tanár
 • Matematika
 • Testnevelés és sport
 • Kompetencia
Gyenge Zsolt

Gyenge Zsolt

 • Tanár
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
 • Honismeret

 

Gyulay László

Gyulay László

 • Tanár
 • Testnevelés és sport
Hartmann Zsuzsanna

Hartmann Zsuzsanna

 • Tanár
 • Német
 • Matematika
 • Kémia
 • Kompetencia
Hirthné Pintér Gyöngyi

Hirthné Pintér Gyöngyi

 • Tanár
 • Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
 • Matematika
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • Kompetencia

 

Mitterstiller Yvette

Mitterstiller Yvette

 • Tanár
 • DÖK
 • Testnevelés és sport
 • Természetismeret
 • Földrajz
Nagy Beáta

Nagy Beáta

 • Tanár
 • Felsős reál munkaközösség-vezető
 • Matematika
 • Fizika
 • Kompetencia
Dr. Pallosiné Illés Gyöngyi

Dr. Pallosiné Illés Gyöngyi

 • Tanár
 • Felsős természettudományi munkaközösség-vezető
 • Öko-iskola koordinátor
 • Rajz
 • Vizuális kultúra
 • Természetismeret
 • Földrajz

 

Pandur-Szűcs Anna

Pandur-Szűcs Anna

 • Tanár
 • Magyar nyelv és irodalom
Patkó Norbert

Patkó Norbert

 • Tanár
 • Tankönyvfelelős
 • Természetismeret
 • Földrajz
 • Biológia
Petiné Szűcs Yvette

Petiné Szűcs Yvette

 • Tanár
 • Matematika
 • Testnevelés és sport
 • Kompetencia

 

Dr. Révész Andrásné

Dr. Révész Andrásné

 • Tanár
 • Felsős humán munkaközösség-vezető
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Erkölcstan
 • Etika
 • Kompetencia
Rézműves Gyöngyi

Rézműves Gyöngyi

 • Tanár
 • Könyvtáros
Sáska Péter

Sáska Péter

 • Tanár
 • Informatika
 • Matematika
 • Kémia

 

Somossyné Kanász Piroska

Somossyné Kanász Piroska

 • Tanár
 • Informatika
Dr. Szécsényi Lászlóné

Dr. Szécsényi Lászlóné

 • Tanár
 • Nagykórus vezető
 • Csengő Hang Alapítvány
 • Ének-zene
Szeiler Viktória

Szeiler Viktória

 • Tanár
 • Kiskórus vezető
 • Ének-zene

 

Szentkereszti Tamás

Szentkereszti Tamás

 • Tanár
 • KRESZ
 • Technika, életvitel és gyakorlat
 • Biológia
 • Természetismeret
Szifferné Guthi Erzsébet

Szifferné Guthi Erzsébet

 • Tanár
 • Facebook oldal kezelő
 • Angol
Szűcsné Dobos Katalin

Szűcsné Dobos Katalin

 • Tanár
 • Ének-zene

 

Varga-Pál Tünde

Varga-Pál Tünde

 • Tanár
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Német
Wágner Lea Beáta

Wágner Lea Beáta

 • Tanár
 • Német
Wochner Tímea

Wochner Tímea

 • Tanár
 • Történelem

 

Katona Rozina

Katona Rozina

 • Táncoktató
 • Kapronczai Művészeti Iskola
 • Társastánc
Pataki Tímea

Pataki Tímea

 • Táncoktató
 • Kolping Művészeti Iskola
 • Moderntánc
Tóth Ivett

Tóth Ivett

 • Iskolai szociális segítő

Tájékozató

Plakát

 

Oktatást közvetlenül segítő alkalmazottak

Berta Zsóka

Berta Zsóka

 • Gyógypedagógiai asszisztens
Gábor Anikó

Gábor Anikó

 • Pedagógiai asszisztens
Gijon Andrea

Gijon Andrea

 • Pedagógiai asszisztens

 

Lovas Erzsébet Alíz

Lovas Erzsébet Alíz

 • Pedagógiai asszisztens
Skribek Péter

Skribek Péter

 • Gazdasági Előadó
Szegedi Mária

Szegedi Mária

 • Iskolatitkár

 

Trapp Tibor

Trapp Tibor

 • Rendszergazda
       

 

Technikai dolgozók

Dékány Gabriella

Dékány Gabriella

 • Portás (délelőttös)
Katona Béláné

Katona Béláné

 • Portás (délutános)
Csöndör Imre

Csöndör Imre

 • Karbantartó

 

Derváli Irma

Derváli Irma

 • Takarító
       

 

Iskolaorvos és védőnő

Dr. Kabács Ágnes

Dr. Németh Zsuzsanna

 • Iskolaorvos
 • Szűrővizsgálat: Szerda
 • Tel.: +3672/547-620
Dr. Pandur Ágnes

Dr. Pandur Ágnes

 • Iskolaorvos
 • Szűrővizsgálat: Csütörtök
 • Tel.: +3672/547-619
Dr. Kovács Bernadett

Dr. Kovács Bernadett

 • Iskolapszichológus
 • Fogadóóra:
 • K: 08:00-08:30
 • Tel.: +3672/438-101

 

Sörös Irén

Sörös Irén

 • Iskolavédőnő
 • Rendelkezésre állás ideje:
 • H-Sz-Cs: 08:00-14:00
 • Fogadóóra:
 • Cs: 13:00-14:00
 • Elérhetőség:
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.