Bemutatkozik a német nemzetiségi tagozat

Iskolánkban, a Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskolában immár öt éve folyik német nemzetiségi oktatás (nyelvoktató program). Tanulóink heti 5 órában tanulják a német nyelvet. Alsóbb évfolyamokban az a célunk, hogy játékos foglalkozásokkal kedvet csináljunk az idegen nyelv tanulásához. A gyerekek elsajátítják a helyes német kiejtés és helyesírás alapszabályait, mondókákkal, versekkel gazdagítják szókincsüket. Alsó tagozaton a „Bunte Welt” tankönyvcsaládot használjuk. Felső tagozatra kerülve a tanulók a megszerzett alapismereteiket bővítik. Felmenő rendszerben új, speciálisan magyar anyanyelvű gyerekek számára íródott tankönyv-sorozatot használunk, címe „Beste Freunde”. Ennek a könyvnek a segítségével tanulóink a 8. évfolyam végére B1 szintű nyelvtudásra tesznek szert.

NNemet1   NNemet5

 

6. és 8. évfolyamon tanulóink az Országos Célnyelvi Kompetenciamérésben vesznek részt, 7. évfolyamon pedig négy részből álló (hallás utáni szövegértés, olvasott szöveg értése, nyelvtani teszt és szóbeli vizsga) komplex iskolai nyelvi vizsgát tesznek, melynek eredményéről az év végi bizonyítványhoz csatolt vizsgalapon tájékoztatjuk tanulóinkat és szüleiket.

NNemet2   NNemet6

 

A német népismeret tárgyat önálló tantárgyként taníthatjuk, heti 1 órában. Iskolánk pedagógiai programja értelmében minden évben különböző programokkal igyekszünk tanulóink idegen nyelvi/nemzetiségi nyelvi kompetenciáit fejleszteni.  A tavalyi évben rendeztünk nyelvi olvasóestet, Márton-napi ünnepséget, megismerkedtek tanulóink a Luca napi, valamint Mikulás napi tradíciókkal, szerveztünk osztály-, ill. csoportszintű karácsonyi műsort, tanulóink részt vehettek városismereti sétán, évfolyamórákat tartottunk, német nyelvi vers- és prózamondó versenyt rendeztünk a csoportoknak, a húsvéti és pünkösdi hagyományokat elevenítettük fel csoportszinten.

NNemet3   NNemet7

 

Az a célunk, hogy tanulóink találkozzanak a legfontosabb hagyományokkal, az életmóddal és a nemzetiség kultúrájával, megismerjék a német nemzetiségi kisebbség mindennapjait. Élményekre építve szerezzenek ismereteket a nemzetiség történeleméről, néprajzáról, nyelvéről.

NNemet4   NNemet8