Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan.

Iskolánk alapítása óta nagy hangsúlyt fektet a nyelvtanításra. A választható nyelvek: angol és német. A korai nyelvoktatás feltételei iskolánkban adottak. Az alsó tagozatos alapozó szakasz után az idegen nyelvek tanítása az 5. évfolyamtól kezdve tehetségorientált csoportokban, - emelt (heti 5) vagy alap (heti 3) óraszámban - történik. Az emelt óraszámú oktatás lehetővé teszi, hogy a tanulók évfolyamonként különböző szintű nyelvi csoportokban, nyelvtudásuknak megfelelő szinten hatékonyabban, és gyorsabb ütemben sajátítsák el az idegen nyelvet.

Iskolánk Pedagógiai Programja alapján hetedik év végén szóbeli nyelvvizsgát tesznek diákjaink. A vizsgára az adott tanévben folyamatos felkészítés történik. Ez a helyi megmérettetés igen alapos felkészülést igényel és a szorgalmasan tanuló diákoknak olyan szintű tudást biztosít, hogy közülük sokan szívesen választják az emelt óraszámban idegen nyelvet oktató középiskolákat, vagy a kéttannyelvű gimnáziumokat továbbtanulás alkalmával. Végzős diákjainknak nyelvvizsga előkészítő foglalkozásokat is tartunk. Második idegen nyelvként angol, német, orosz és lengyel nyelvek közül választhatnak hetedikeseink és nyolcadikosaink.

A tankönyvválasztásnál előnyben részesítjük a kompetencia alapú tankönyveket.

tk1    tk2 

Számos hallás utáni szövegértő és egyéb kiegészítő feladatot használunk a tanórákon. Törekszünk a helyes kiejtés és intonáció begyakoroltatására. Tantermeink többsége projektorral és interaktív táblával van felszerelve, amelyekkel élményszerűvé lehet varázsolni a tanulás folyamatát.

Felső tagozaton számos idegen nyelvi versenyen veszünk részt, és szép eredményeket érnek el tanulóink mind városi, megyei és országos megmérettetéseken. A tanórákon könnyített olvasmányok feldolgozására, újságok olvasására, testvériskolák diákjaival történő levelezésre és skype-os órák megtartására is van lehetőség.

INy10   INy11

 

Megismertetjük a gyerekeket az angol és a német nyelvek kultúrájával. Nagyon népszerűek a Halloween és Márton napi rendezvényeink, valamint a Lesenacht - Reading Night iskolában alvós olvasó est sok játékkal és vetélkedőkkel.

Iny18   INy1   INy2

 

INy3   INy7   INy9

 

Szintén fontos feladat a nyelvtanulást támogató környezet megteremtése, vagyis annak lehetővé tétele, hogy a diákok a tanóra keretein kívül is találkozzanak az idegen nyelvvel. Külföldi tanulmányutakat szervezünk a célországokba, melyekre nem csak a diákjaink, hanem szüleik is nagyon szívesen eljönnek. Ezeket az utazásokat csak önköltséges formában tudjuk megvalósítani.

Az idegen nyelvi táborok is nagyon népszerűek, melyekre a nyári szünetben várjuk tanítványainkat.

INy12   INy13   INy15   INy16

 

Iny19   Iny20   Iny21