Informatika oktatás iskolánkban emelt óraszámban

„A számítógép segítségével egy lebilincselő, szórakoztató tanulási világ jelenjen meg, amellyel a gyerekek tanulási tapasztalata gazdagodik.”                                                                                                                                                           (Papert)

Napjainkban szinte már mindenütt szükségessé vált a számítógépek használata, kezelésük elsajátítása.

Iskolánk lehetőséget ad arra, hogy tanulóink az informatikát, a számítógépes ismereteket már első osztálytól kezdve tanulják, elsajátítsák.

Az informatikát emelt óraszámban tanuló osztályokban 1-4. osztályig, a gyerekek heti egy tanóra keretein belül ismerkednek az informatikai eszközök világával, használatával.

Az ismeretek elsajátítása alsó tagozaton kizárólag játékos formában történik, a tanulók felfedező tevékenységére építve. A gyerekek 10-12 fős, kis létszámú csoportokban tanulnak.

Fontosnak tartjuk, hogy a diákok a megtanított ismereteket azonnal alkalmazzák. Ehhez 2 jól felszerelt tanterem áll rendelkezésünkre. Ezekben a termekben összesen 34 darab új, modern gépen dolgoznak tanulóink, ahol projektoros kivetítés, illetve Smart tábla is segíti a munkájukat.

EInf1   EInf2   EInf3

                    

Informatika oktatásunk már a kezdetektől fejleszti:

  • a gyerekek logikus gondolkodását
  • szabálykövető, lényegkiemelő képességét
  • problémamegoldását, kreativitását
  • mindennapi életben való eligazodását
  • önálló ismeretszerzéshez szükséges képességét

A tanulók fokozatosan, már első osztályban megtanulnak egyszerű, rajzos dokumentumokat létrehozni, önállóan tervezni, alkotni.

Később megismerkednek a billentyűzettel, majd egyszerű programozási ismereteket szereznek.

EInf4   EInf5

   

Felső tagozaton a diákok heti két tanóra keretein belül szereznek informatikai ismereteket.

  • Irodai programok (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő) használatát, alkalmazását tanulják.
  • Kép-, hang- és videoszerkesztéssel foglalkoznak.
  • Online ismereteket szereznek.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulók figyelmét mindig ráirányítsuk a biztonságos internethasználatra.

Informatika oktatásunk célja, hogy diákjaink a számítógépnek sokoldalú felhasználói legyenek, a feladataikat számítógéppel, a számítógép segítségével is tudják megoldani.

Fontosnak tartjuk, hogy a számítógépet úgy használják, mint egy eszközt, amely ismeretek megszerzéséhez, és különféle készségek kialakításához nyújt segítséget.

Az informatikát emelt óraszámban tanulók 7. és 8. osztályban 7 modulos ECDL vizsgára készülnek, és tesznek sikeres vizsgát. Ők 8. osztály év végén vehetik át az ECDL minősítő bizonyítványt.

EInf6   EInf7