Quiz- és gyakorlófeladatok
Az 5-8 évfolyamban tanult történelmi anyagrészek gyakorlásához.
Témazárók előtt különösen ajánlott.

 

5. évfolyam
Az 5. évfolyamban tanult történelmi anyagrészek gyakorlásához.
Témazárók előtt különösen ajánlott.

Word stílusok
Párosítsa a történelmi korokhoz a rá jellemző társadalmi formát!

Letöltés
Történelem 5. osztály - Történelmi korok
Párosítsa a történelmi korokhoz a rá jellemző társadalmi formát!

Indítás
Történelem 5. osztály - Történelem segédtudományai
Párosítsa a történelem segédtudományaihoz azt, hogy mivel foglalkoznak!

Indítás
Történelem 5. osztály - Időszámítás
Párosítsa, honnan számolták az egyes népek az időt!

Indítás
Történelem 5. osztály - Időszámítás
Naptár, időszámítás témakörhöz interaktív tábla program! Csak Active Inspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 5. osztály - Ókori Kelet témakör 
„Fogd és vidd” módszerrel csoportosításos feladat az ókori keleti államokkal kapcsolatban 
Digitális tananyag a témához

Indítás
Történelem 5. osztály - Ókori Kelet témakör 
10 feladatból álló teszt az ókori keleti államokkal kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - Ókori Kelet témakör - összefoglalás
Power Point bemutató - Feladatok és megoldások, felkészülés a témazáróra

Letöltés
Történelem 5. osztály - Görög mitológia
Europé elrablása, Daidalosz és Ikarosz, a Labirintus és a Minotaurusz mondák

Indítás
Történelem 5. osztály - Görög mitológia 2 - A trójai háború
A trójai háborúval kapcsolatos mondák

Indítás
Történelem 5. osztály - Görög mitológiai ki kicsoda
Görög mondák alakjai és szrepük.

Indítás
Történelem 5. osztály - Görög istenek 1 - Ókori Görögország témakör
„Fogd és vidd” módszerrel párosítási feladat a görög istenekkel és feladatukkal kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - Görög istenek 2 - Ókori Görögország témakör
„Fogd és vidd” módszerrel a feladathoz a megfelelő görög istenség párosítása.

Indítás
Történelem 5. osztály - Görög olimpiák
Igaz-hamis jellegű feldat

Indítás
Történelem 5. osztály - Athén - Spárta
„Fogd és vidd” módszerrel a csoportosításos feladat.

Indítás
Történelem 5. osztály - Athén - Spárta
Athén és Spárta társadalma és nevelés. Csak Active Inspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 5. osztály - Görög - perzsa háborúk
Kiegészítendő típusú feladat, a kiegészítendő kifejezések listája adott

Indítás
Történelem 5. osztály - A világhódító Nagy Sándor
Segédanyag a Világhódító lecke feldolgozásához. Csak Active Inspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 5. osztály - Ókori Görögország összefoglalás
Power Point bemutató - Feladatok és megoldások, felkészülés a témazáróra

Letöltés
Történelem 5. osztály - Róma témakör
Feleletválasztós tesztfeladatsor 10 kérdéssel, a válaszokat százalékolja

Indítás
Történelem 5. osztály - római istenek 
Feleletválasztós tesztfeladatsor, a római és a görög istenvilág tudásának ellenőrzése

Indítás
Történelem 5. osztály - Görög - római istenek - Ókori Róma témakör
„Fogd és vidd” módszerrel a görög istenekhez a megfelelő római istenség párosítása.

Indítás
Történelem 5. osztály - római ki kicsoda
„Fogd és vidd” módszerrel párosítási feladat ismert római személyekkel kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - római ki kicsoda 2
Keresztrejtvény ismert római személyekkel kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - római-pun háborúk
„Fogd és vidd” módszerrel párosítási feladat római-pun háborúkkal kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - A köztársaság válsága
Segédanyag „A köztársaság válsága” tananyag feldolgozásához. Csak Active Inspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 5. osztály - római számok
Feleletválasztós tesztfeladatsor, római számok felírása és leolvasása

Indítás
Történelem 5. osztály - Róma nevezetes épületei
„Fogd és vidd” módszerrel párosítási feladat ismert római épületekkel kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - Róma nevezetes épületei
Memóriajáték Róma nevezetes épületeivel kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - Pannonia városai
„Fogd és vidd” módszerrel párosítási feladat térképen a pannoniai városokkal kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - Pannonia városai
Memóriajáték a pannoniai városok római kori és jelenlegi nevével kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - Róma témakör évszámokban
„Fogd és vidd” módszerrel párosítási feladat a témában tanult évszámokkal kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - Róma témakör fogalmak
„Fogd és vidd” módszerrel párosítási feladat a témában tanult fogalmakkal kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - Róma provinciái
„Fogd és vidd” módszerrel párosítási feladat térképen Róma provinciáival kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - Kereszténység
Keresztrejtvény a kereszténységgel kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - Ókori Róma összefoglalás
Power Point bemutató - Feladatok és megoldások, felkészülés a témazáróra

Letöltés
Történelem 5. osztály - Művészeti stílusok
„Fogd és vidd” módszerrel csoportosítási feladat román, gót és a reneszánsz stílusokkal kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - Művészeti stílusok
„Fogd és vidd” módszerrel csoportosítási feladat román, gót és a reneszánsz stílusokkal kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály -román stílus
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat a román stílussal kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - gótikus építészet
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat a román stílussal kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - reneszánsz építészet
A reneszánsz építészet stílusjegyeinek bemutatása. Csak Active Inspire programmal indítható el.

Indítás
Történelem 5. osztály - Jobbágyszolgáltatások
Flipchart - Csak ActivInspire programmal játszható le

Indítás
Történelem 5. osztály - Európa a XI. században
Európa térképére elhelyezni az országokat - Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Indítás
Történelem 5. osztály - Európa a XI. században
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat Európa térképén jelölt betükhöz elhelyezni az országokat

Indítás
Történelem 5. osztály - Uradalom
Földesúri uradalom részeit bemutató flash animáció

Indítás
Történelem 5. osztály - Jobbágyszolgáltatások
A jobbágyszolgáltatásokat bemutató flash animáció

Indítás
Történelem 5. osztály - Keresztény egyházak
A katolikus, ortodox és református egyházak szervezeti felépítését bemutató animáció.

Indítás
Történelem 5. osztály - A katolikus egyház felépítése
Párosításos feladat a katolikus egyház szervezeti felépítésével kapcsolatban.

Indítás
Történelem 5. osztály - Keresztény egyház, szerzetesek, román építészet
Katolikus egyház felépítése (ábraelemzés), román stílus („fogd és vidd”) - Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Indítás
Történelem 5. osztály - Vallások összehasonlítása
Katolikus, zsidó, iszlám („fogd és vidd”) - Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Indítás
Történelem 5. osztály - Vallások összehasonlítása
„fogd és vidd” módszerrel flash alapú csoportosításos feladat (katolikus, zsidó, iszlám)

Indítás
Történelem 5. osztály - hűbéri lánc ábraelemzés
Hűbéri lánc kialakulása - ábraelemzés kérdésekkel - Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 5. osztály - 32. lecke
Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 5. osztály - Város, céh, kereskedelem , gótika
városok kialakulása, céh jellemzői, gótika stílusjegyei („fogd és vidd”) - Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 5. osztály - A Török Birodalom
A Török Birodalom államberendezkedése - ábraelemzés kérdésekkel és a török hadsereg („fogd és vidd”) - Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 5. osztály - A Török Birodalom
A Török Birodalom államberendezkedése - ábra kiegészítése a megadott szavakkal

Indítás
Történelem 5. osztály - Képek a középkori Európa életéből tanulásmódszertani segítség
Tanulásmódszertani segítség a fejezet történelmi személyeinek tanulásához

Indítás
Történelem 5. osztály - Képek a középkori Európa életéből tanulásmódszertani segítség
Tanulásmódszertani segítség a fejezet történelmi fogalmak tanulásához

Indítás
Történelem 5. osztály - Képek a középkori Európa életéből összefoglalás
Összefoglaló feladatok a középkori Európa témához - Power Point (Office 2007) bemutató

Letöltés
Történelem 5. osztály - Vándorlás a pusztán
A magyar nép őstörténete - Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 5. osztály - 7 törzs és vezére
„Fogd és vidd” módszerrel párosítása a 7 honfoglaló törzshöz a vezérét! 
Koltay Gábor Honfoglalás című film alapján (forgatókönyv: Nemeskürty István, szakértő: László Gyula)

Indítás
Történelem 5. osztály - 7 törzs és vezére
„Fogd és vidd” módszerrel párosítása az elemeket, hogy a 7 törzshöz, vagy a 7 vezérhez tartoznak!

Indítás
Történelem 5. osztály - Kalandozások, hitvilág
Kalandozó hadjáratok - Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 5. osztály - Árpád ház uralkodók
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat a tanult Árpád-házi uralkodókkal kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - Árpád ház évszámok
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat az Árpád-ház téma évszámaival

Indítás
Történelem 5. osztály - IV. Béla
„Fogd és vidd” módszerrel csoportosításos feladat IV. Béla tatárjárás előtti és utáni politikájával kapcsolatban

Indítás
Történelem 5. osztály - Árpád kor
10 feladatból álló teszt az Árpád korral kapcsolatban.

Letöltés
Történelem 5. osztály - Hazánk őstörténete és az Árpád kor összefoglalás
Összefoglaló feladatok Magyarország az Árpádok idején témához - Power Point (Office 2007) bemutató

Letöltés

 

6. évfolyam
Az 6. évfolyamban tanult történelmi anyagrészek gyakorlásához.
Témazárók előtt különösen ajánlott.

Történelem 6. osztály - Év eleji ismétlés
Motivációs játék - verseny - Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 6. osztály - Év eleji ismétlés - évszámok
Motivációs játék - évszámok - Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 6. osztály - Év eleji ismétlés - témakörök
Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 6. osztály - kiskirályok
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat a térképen a kiskirályok és országrészeikkel kapcsolatban

Indítás
Történelem 6. osztály - 1. téma bevezetés
Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 6. osztály - Károly Róbert
Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 6. osztály - Nagy Lajos
Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 6. osztály - Anjou házi királyok
„Fogd és vidd” módszerrel csoportosításos feladat Károly Róbert és Nagy Lajossal kapcsolatban

Indítás
Történelem 6. osztály - Zsigmond
Flipchart - Csak ActivInspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 6. osztály - Hunyadi János
Hunyadi János - flash és videófilm feladatokhoz szövegértési feladatok

Letöltés
Történelem 6. osztály - vegyes házi királyok
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat vegyes házi királyainkkal kapcsolatban

Indítás
Történelem 6. osztály - vegyes házi királyok évszámokban
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat történelmi események a vegyes házi királyok korában

Indítás
Történelem 6. osztály - Virágzó középkor Magyarországon - összefoglalás
Összefoglaló feladatok Virágzó középkor Magyarországon témához - Power Point (Office 2007) bemutató

Indítás
Történelem 6. osztály - Felfedezők
Flipchart a nagy földrajzi felfedezésekkel kapcsolatban

Letöltés
Történelem 6. osztály - Felfedezők
„Fogd és vidd” módszerrel csoportosításos feladat Diazzal, Vasco da Gamaval, Kolombusszal kapcsolatban

Indítás
Történelem 6. osztály - Felfedezések
„Fogd és vidd” módszerrel csoportosításos feladat a nagy földrajzi felfedezésekkel kapcsolatban

Indítás
Történelem 6. osztály - Kora újkor témakör évszámok
„Fogd és vidd” módszerrel csoportosításos feladat a kora újkor témakör évszámaihoz

Indítás
Történelem 6. osztály - indián kultúrák
„Fogd és vidd” módszerrel csoportosításos feladat az azték, olmék-maja, inka kultúrával kapcsolatban

Indítás
Történelem 6. osztály - felfedezések hatása
„Fogd és vidd” módszerrel csoportosításos feladat a céh és manufaktúra összehasonlítása

Indítás
Történelem 6. osztály - reformáció
Flipchart a reformációval kapcsolatban

Letöltés
Történelem 6. osztály - reformáció
„Fogd és vidd” módszerrel csoportosításos feladat a református, evangélikus, antitrinitárius és az anapabtista irányzatok összehasonlítása

Indítás
Történelem 6. osztály - Angol polgári forradalom
Flipchart az angol polgári forradalommal kapcsolatban - OFI-s 6. oszt. tk.

Letöltés
Történelem 6. osztály - Fogalommagyarázat
„Fogd és vidd” módszerrel fogalom és magyarázatának párosítása

Indítás
Történelem 6. osztály - Évszámok
„Fogd és vidd” módszerrel évszám és esemény párosítása kora újkor

Indítás
Történelem 6. osztály - abszolutista uralkodók
„Fogd és vidd” módszerrel csoportosításos feladat II. Fülöp, VIII. Henrik, XIV. Lajossal és I. Péterrel kapcsolatban

Indítás
Történelem 6. osztály - Franciaország - Oroszország
„Fogd és vidd” módszerrel csoportosításos feladat XIV. Lajossal és I. Péterrel kapcsolatban

Indítás
Történelem 6. osztály - Fogalommagyarázat
„Fogd és vidd” módszerrel fogalom és magyarázatának párosítása

Indítás
Történelem 6. osztály - felvilágosodás
Flipchart - tudományos forradalom (Kopernikusz, Galilei, Kepler és Newton), felvilágosodás nagyjai fotókkal

Letöltés
Történelem 6. osztály - tudomány
„Fogd és vidd” módszerrel csoportosításos feladat - Kopernikusz, Galilei, Kepler és Newton

Indítás
Történelem 6. osztály - feltalálók és tudósok kora újkor
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat

Indítás
Történelem 6. osztály - tudomány
Feleletválasztós tesztfeladatsor, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Dürer alkotásai
Digitális tananyag a témához

Indítás
Történelem 6. osztály - A kora újkor témakör összefoglalása
Összefoglaló feladatok a kora újkor témához - Power Point (Office 2007) bemutató - Letöltés ajánlott nem megnyitás

Indítás
3 részre szakadt Magyarország
Kiegészítéses teszt megadott elemekkel a 3 részre szakadt Magyarországgal kapcsolatban

Indítás
3 részre szakadt Magyarország
Óraterv a 3 részre szakadt Magyarországgal kapcsolatban - flipchart, csak ActivInpire

Letöltés
Várháborúk - Hősök a bástyákon
Óraterv a Várháborúk - Hősök a bástyákon tananyaggal kapcsolatban - flipchart, csak ActivInpire

Letöltés
Várháborúk - Hősök a bástyákon 
Várak és kapitányaik

Indítás
Várháborúk és 3 részre szakadt Magyarország térkép
Térkép, párosításos feladat

Indítás
Reformáció Magyarországon - hitviták
Segédanyag a Hitviták Magyarországon, a reformáció hazánkban tananyaghoz - flipchart, csak ActivInpire

Letöltés
Magyarország a Habsburg Birodalomban
Hazánk a Rákóczi szabadságharc bukása után, Mária Terézia és II. József tananyagokhoz - flipchart, csak ActivInpire

Letöltés
Történelem 6. osztály - Magyarország a korai újkorban témakör összefoglalása
Összefoglaló feladatok a kora újkor témához - Power Point (Office 2007) bemutató

Indítás
Francia forradalom
A francia forradalom kitörése és szakaszai tananyagokhoz - flipchart, csak ActivInpire

Letöltés
Történelem 6. osztály - Felvilágosodás 1
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat - filozófusok felismerése képről

Indítás
Történelem 6. osztály - Felvilágosodás 2
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat - filozófusok és nézeteik

Indítás
Történelem 6. osztály - Ipari forradalom 1. szakasza - feltalálók
Feltalálók és találmányok párosítása

Indítás
Történelem 6. osztály - Polgári átalakulás kora összefoglalás
Összefoglaló feladataok a polgári átalakulás kora témához - Power Point (Office 2007) bemutató

Indítás
Történelem 6. osztály - A törvényhozás menete
A törvényhozás menetét bemutató és magyarázó flash animáció.

Indítás
Történelem 6. osztály - Széchenyi és Kossuth vitája
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat - Széchenyi vagy Kossuth

Indítás
Történelem 6. osztály - Reformkor összefoglalás
Összefoglaló feladataok a Magyarország a Habsburg Birodalomban és a reformkor - Power Point (Office 2007)

Letöltés
Történelem 6. osztály - 1848/49-es forradalom fogalmak 1
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat - fogalmak és fogalommagyarázatok

Indítás
Történelem 6. osztály - Batthány kormány
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat - kormánytagok és tisztségek

Indítás
Történelem 6. osztály - Olmoutzi alkotmány és a Függetlenségi Nyilatkozat
Close teszt módszerrel A megadott kulcsszavak segítségével kiegészíteni a táblázatot!

Indítás
Történelem 6. osztály - 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyszínei
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat - Topográfia

Indítás
Történelem 6. osztály - 1848/49-es forradalom
Feleletválasztós tesztfeladatsor 25 kérdéssel, az 1848-49-es forradalommal és szabadságharccal kapcsolatban

Indítás
Történelem 6. osztály - 1848/49-es forradalom bukása
A világosi fegyverletétel okai

Indítás
Történelem 6. osztály - Aradi vértanúk
Az aradi vértanúk képeire kattintva, a hátlapon a neveik.

Indítás
Történelem 6. osztály - 1848-49 forradalom és szabadságharc összefoglalás
Összefoglaló feladatak 1848-49 forradalom és szabadságharc témához - Power Point (Office 2007) bemutató

Letöltés

 

7. évfolyam
A 7. évfolyamban tanult történelmi anyagrészek gyakorlásához.
Témazárók előtt különösen ajánlott.

Történelem 7. osztály - Az ipari forradalom 2. szakasza
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat - feltalálók és találmányok

Indítás
Történelem 7. osztály - Az ipari forradalom 2. szakasza
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat - magyar feltalálók és találmányok

Indítás
Történelem 7. osztály - USA polgárháború
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat az USA polgárháborúhoz kapcsolódva.

Indítás
Történelem 7. osztály - a német egység
A német egységhez kapcsolódó személyek és évszámok. Párosításosos feladat.

Indítás
Történelem 7. osztály - az olasz egység
Az olasz egységhez kapcsolódó személyek és évszámok. Párosításosos feladat.

Indítás
Történelem 7. osztály - Fogalmak - munkásmozgalom
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat - fogalom és magyarázata

Indítás
Történelem 7. osztály - Fogalmak - politika történet
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat - fogalom és magyarázata

Indítás
Történelem 7. osztály - Nemzetállamok és birodalmak kora összefoglalás
Összefoglaló feladatak 4. témakörhöz, nemzetállamok és birodalmak kora - Power Point (Office 2007) bemutató

Letöltés
Történelem 7. osztály - kiegyezés előzményei
A kiegyezést előzményei. Csak Active Inspire programmal indítható el.

Letöltés
Történelem 7. osztály - kiegyezés
A kiegyezést és okait bemutató flash animáció.

Indítás
Történelem 7. osztály - kiegyezés - feladat
Párosításos feladat - a kiegyezés és előzményeinek legfontosabb szereplői.

Indítás
Történelem 7. osztály - kiegyezés - évszámokban
Párosításos feladat - a kiegyezés és előzményeinek legfontosabb évszámai.

Indítás
Történelem 7. osztály - Magyarország a dualizmus korában
Összefoglaló feladatak Magyarország a dualizmus korában fejezethez - Power Point (Office 2007) bemutató

Indítás
Történelem 7. osztály - szövetségi rendszerek a XIX.sz végén XX. sz. elején
Az első világháború és az azt megelőző szövetségi rendszereket bemutató flash animációk sorozata.

Indítás
Történelem 7. osztály - szövetségi rendszerek 1914 térkép
Az első világháború szövetségi rendszereinek tagállamai 1914-ben térképen.

Indítás
Történelem 7. osztály - Párizs környéki béketárgyalások - „A 4 nagy”
A 4 nagyhatalom vezetőjének fotója és rövid ismertetés róla.

Indítás
Történelem 7. osztály - Párizs környéki békék
Tesztfeladatsor megoldása, egy helyes válasz, több helyes válasz, rács feladattípusok

Indítás
Történelem 7. osztály - Nagyhatalmak versengése, az első világháború
Összefoglaló feladatak Nagyhatalmak versengése, az első világháború fejezethez - Power Point (Office 2007) bemutató

Letöltés
Történelem 7. osztály - Horthy korszak
Tesztfeladatsor megoldása, egy helyes válasz, több helyes válasz, rács feladattípusok

Indítás
Történelem 7. osztály - 2. világháború előzményei
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat - 2. világháború előzményei - évszám és esemény

Indítás
Történelem 7. osztály - 2. világháború szembenálló felek és áldozatok
Quiz feladat, az országok párosítása a megfelkelő kategóriába, tengelyhatalmak, szövetségesek, áldozatok, semleges hatalmak

Indítás
Történelem 7. osztály - 2. világháború vezetői
Quiz feladat, a szembenálló nagyhatalmak vezetőinek képeihez a név párosítása

Indítás
Történelem 7. osztály - Fordulatok a 2. világháború különböző frontjain
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat

Indítás
Történelem 7. osztály - 2. világháború
Quiz teszt a 2. világháború eseményeivel kapcsolatban

Indítás
Történelem 7. osztály - 2. világháború
2. világháború legfontosabb évszámai 13+1 teszt - évszám és esemény

Indítás
Történelem 7. osztály - 2. világháború
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat - 2. világháború - évszám és esemény

Indítás
Történelem 7. osztály - 2. világháború nagy alakjai
Quiz teszt a 2. világháborús személyekkel kapcsolatban, 2. világháborús ki kicsoda

Indítás
Történelem 7. osztály - 2. világháború képes eseménytörténet
Quiz teszt a 2. világháborúeseményeivel kapcsolatban

Indítás
Történelem 7. osztály - Magyarország a 2. világháborúban
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat - Magyarország a 2. világháborúban - évszám és esemény

Indítás
Történelem 7. osztály - Magyarország a 2. világháborúban
Quiz teszt Magyarország a 2. világháborúban való részvételével kapcsolatban

Indítás
Történelem 7. osztály - 2. világháború
„Fogd és vidd” módszerrel párosításos feladat - Magyarország a 2. világháborúban - évszám és esemény

Indítás
Történelem 7. osztály - A 2. világháború
Összefoglaló feladatok 3. témakörhöz, a 2. világháborúhoz - Power Point (Office 2007) bemutató

Indítás

 

8. évfolyam
A 8. évfolyamban tanult történelmi anyagrészek gyakorlásához.
Témazárók előtt különösen ajánlott.

Történelem 8. osztály - Hidegháború
Quiz teszt a hidegháborúval kapcsolatban

Indítás
Történelem 8. osztály - Hidegháború és enyhülés főszereplői képekben
Képfelismeréses feladat

Indítás
Történelem 8. osztály - Kit áll saját szobra előtt a képen?
Puzzle feladattípus

Indítás
Történelem 8. osztály - Pártok és vezetőik a 2014-es választásokon
Párosításos feladat a 2014-es választások nagyobb pártjai és vezetői

Indítás
Történelem 8. osztály - Magyarország miniszterelnökei a rendszerváltás óta
Rendezze sorrendbe Magyarország miniszterelnökeit a rendszerváltás óta 2014-ig

Indítás

 

Digitális tananyag
Az 5-8 évfolyamban tanult történelmi anyagrészek gyakorlásához.
Témazárók előtt különösen ajánlott.

Történelem 5. osztály - Ókori Kelet
4 ókori keleti országot (Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína) mutat be a lapozható könyv.

Indítás
Történelem 6. osztály - reneszánsz
A 4 legismertebb reneszánsz festő (Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dürer, Raffaello) néhány művét mutatja be.

Indítás
Történelem 6. osztály - 3 részre szakadt Magyarország
Magyarország 3 részre szakadását és az egyes országrészeket mutatja be.

Indítás
Történelem 7. osztály - A felvilágosodás nagyjai
A felvilágosodás legismertebb filozófusait és nézeteit mutatja be

Indítás
Történelem 7. osztály - Törvényhozás menete a reformkorban
Az ábra megfelelő részére kattintva jelennek meg a részletek.

Indítás
Történelem 7. osztály - 1848/49-es forradalom bukása
A világosi fegyverletétel okai

Indítás
Történelem 7. osztály - kiegyezés
A kiegyezést és okait bemutató flash animáció.

Indítás
Történelem 7. osztály - szövetségi rendszerek a XIX.sz végén XX. sz. elején
Az első világháború és az azt megelőző szövetségi rendszereket bemutató flash animációk sorozata.

Indítás