Quiz- és gyakorlófeladatok

Alsó tagozat
Gyakorló feladatok

Indítás
Kisbetű-Nagybetű
Párosításos feladat 1 évfolyamon a kis és nagy betűk párosítása

Indítás
Mesevilág Indítás
Mesevilág
Szókereső

Indítás
Szövegértés 4. évfolyam
Szövegértés felmérőlap szöveg része

Indítás
5. évfolyam
Gyakorló feladatok

Indítás
Ige
Csoportosítás - cselekvés, történés, létezés

Indítás
6. évfolyam
Gyakorló feladatok

Indítás
7. évfolyam
Gyakorló feladatok

Indítás
Szövegértés 7. évfolyam
Szövegértés felmérőlap szöveg része
Szövegértés - feladatok a szöveghez

Indítás
Indítás
Szerzők és műveik
Párosításos feladat - szerzők és műveik

Indítás
Irodalom 7. évfolyam
Csoportosítás - Balassi, Janus Pannonius, Csokonay

Indítás
Irodalom 7. évfolyam
Redmenta - Balassi, Janus Pannonius, Csokonay

Indítás
8. évfolyam
Gyakorló feladatok

Indítás
Műfajok
Párosításos feladat - szerzők és műveik

Indítás
Szófajok
Csoportosításos feladat - főnév, melléknév, számnév, névmás

Indítás