Fejleszto Pedagogia

Iskolánkban évtizedek óta folyó szakszerű fejlesztői, gyógypedagógiai munkával támogatjuk a tanulásban lemaradó diákjainkat. Felkészült tanítóink, tanáraink differenciált oktatással, alternatív pedagógiai módszerekkel, felzárkóztató, egyéni fejlesztő foglalkozások vezetésével segítik a különleges bánásmódot igénylő tanulóinkat.

Munkacsoportunk:

Mang Edit –gyógypedagógus (TAP), munkaközösség vezető

Palotay Nóra–gyógypedagógus (TAP)

Ádám Éva – fejlesztő pedagógus

Pécsi Éltes EGYMI Utazó gyógypedagógiai hálózat munkatársai

Fejleszto Pedagogia

Gyógypedagógusaink rendszeres továbbképzéseken vesznek részt, valamint kollégáink részére előadásokat tartanak, felvilágosítást, tájékoztatást nyújtanak. A szülők számára immár hagyománnyá vált a beiskolázás időszakával kezdődően a fórumok, megbeszélések szervezése, lebonyolítása.

Iskolánk épületének felújításakor nagy hangsúlyt kapott a fejlesztő terem modernizációja. Ennek megfelelően a berendezések és az eszközállomány teljességgel megfelel a mai kor igényeinek és nagyban hozzájárul a sikeres, oldott légkörű fejlesztő foglalkozások megtartásához.

Folyamatos odafigyeléssel, rendszeres szülői és pedagógusi konzultációkkal nyomon követjük a tanulási problémákkal küzdő gyermekeket, szükség esetén pedagógiai vizsgálati módszereket alkalmazunk. Első évfolyamon a testnevelés órák tananyagába illesztve fejlesztő torna feladatai szolgálják tanulóink optimális mozgásfejlődését. Komolyabb, összetettebb nehézségek esetén a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékes bizottságával vesszük fel a kapcsolatot a további mérések elvégzése érdekében.

Fejleszto Pedagogia   Fejleszto Pedagogia   Fejleszto Pedagogia