A 2020/2021-es tanévre való beiratkozás megtörtént.

(A beiratkozáshoz a letölthető dokumentumokat ide kattintva vagy a lap alján találja) - jelenleg nincs letölthető dokumentum.

A 2019/2020-as tanév programja:

/ Valószínűleg Ön régebbi böngészőt és/vagy operációs rendszert használ. Esetleg a böngésző beállításai nem megfelelőek. /


Ovi-Suli programok

(teljes képernyős megtekintéshez kattintson a címre)

 

Nyílt nap (2019.11.19.)

 

Idegennyelvek (2020.01.07.)

 

Informatika (2020.01.29.)

 

 

Ének-zene (2020.02.18.)

 

Mozgás (2020.03.04.)

 

Nyílt nap (2020.03.12.)

 A 2011. évi CXC köznevelési törvény 2.§ (1) bekezdés értelmében az alapfokú iskola ingyenes. 
„ Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása ... a magyar állam közszolgálati feladata.”

Kérjük az alábbiakat hozzák magukkal a beíratásra:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)).
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)).
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (4)
  • óvodai igazolás OM azonosítóról
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 11. § (1) c)) (1. számú melléklet
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye (2011. évi CXC. törvény 45. § (4) b)-c))
 • Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről: (Dokumentum letöltése)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (Dokumentum letöltése) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók.
 • Nyilatkozat A 17/2013. (III.1) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, (Dokumentum letöltése) A I. nyilatkozatot kötelező kitölteni. A II. részt (a nemzetiségi hovatartozásról) nem kötelező kitölteni, jelentősége túljelentkezésnél van.
 • A Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek (2011.évi CXC. törvény 35.§ (1)) (Dokumentum letöltése).
 • Adatvédelmi tájékoztató (Dokumentum letöltése).
 • Egészségügyi állapot nyilatkozat (Dokumentum letöltése).
 • TAJ kártya.