Mottónk: „Sokszor úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben, de anélkül a csepp nélkül sekélyebb volna a tenger.”

Calcuttai Teréz Anya


okoÖko – iskolai címünkről


Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt részt képez az egészség, - valamint a környezeti nevelés tematikája. Alapelveinket, célkitűzéseinket, tevékenységi formáinkat egymásra épülő, tervszerű munkával alakítottunk ki az elmúlt években.
A jövőnk védelmében átfogó célunk az, hogy elősegítsük a tanítványaink környezettudatos magatartásának, egészséges életvitelének megalapozását. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinket a természet és a környezetünk megismerésére, szeretetére és megóvására neveljük, oktassuk. Amellett, hogy tevékenységünk elsősorban iskolánk falain belül zajlik, törekszünk rá, hogy ez ne csak intézményes nevelést, ismeretközlést jelentsen, hanem élethosszig tartó szemléletformálási folyamat alapja is legyen. Szóval, tettel, megfelelő magatartás mintával, igyekszünk ennek szellemében cselekedni.
Tanárként fontos feladatunknak tartjuk, hogy a ránk bízott összes korosztálynál találjuk meg módját a környezettel szembeni érzékenység kialakításának. Az eredményesség érdekében ehhez többféle tevékenységet, - elsősorban közvetlen tapasztalatokra alapozott módszereket alkalmazunk.

Hosszú távú pedagógiai céljaink:

 • fenntarthatóságra nevelés
 • holisztikus szemléletmód
 • értelmi és érzelmi, azaz környezettudatosság és
 • új fogyasztóvédelmi magatartás kialakítása

Ehhez kapcsolódó konkrét feladataink:

 • lakóhelyünk értékeinek, gondjainak megismerése
 • hagyományaink védelme, ökológiai gondolkodásmódunk tudatosítása
 • munkahelyünk, iskolánk tisztábbá, esztétikusabbá tétele
 • energiatakarékosság, újrahasznosíthatás környezetünkben
 • kommunikációs készség, együttműködés, konfliktuskezelés gyakorlása
 • testi egészség karbantartása
 • mentálhigiénés gondozás

Mindezek megvalósításának színterei:

 • iskolai tanórák (minden szakon és évfolyamon)
 • tanulmányi versenyek, pályázatok
 • tematikus kiállítások, dekorációk
 • iskolarádió
 • faliújság, diáklap
 • városismereti témanapok
 • tanulmányi kirándulások
 • erdei iskolák
 • nyári táborok

Mindezen tevékenységünkért a 2009/10 tanévben sikeres pályázatunkkal elnyert Öko - iskolai címünket, a Budapesti Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Módszertani Központja – újra pályáztatás után is - több alkalommal meghosszabbította.


A 2017/2018 – s tanév végén ismét megpályáztuk (ezúttal az Örökös) öko iskolai címet.
A pályamunkát dr Pallosiné Illés Gyöngyi környezeti nevelő és Maczkó András igazgató helyettes készítette.
Jelen tanév őszén örömmel értesültünk a sikeres eredményről:

2018/2019 tanévtől az Örökös Öko iskola cím birtokosai lettünk!
 A címosztó ünnepségre 2018 október 13 – án került sor Budapesten,
az Agrárminisztérium Darányi Ignácz termében.
A szervezők felkérésére, Maczkó András igazgató helyettesünk
a rendezvény meghívottjaként kerekasztal beszélgetésen is részt vett.
Az Ökováros – Ökorégió Alapítvány által létrehehozott
„Lépj! Légy Pécs jövője!” c. oktatási programban való részvételünkről tartott előadást.


Bejegyzések, leírások:Facebook bejegyzések:

Zoo iskola - alsó tagozat

Egészségnap-alsó tagozat

Egészségnap-felső tagozat

Fuss a Fákért


Képek és dokumentumok:

A galéria tartalma folyamatosan frissül.