Csengő Hang Alapítvány

 • Adószám: 18305843-1-02
 • Számlaszám: 50800104-11019332
 • Képviselő: Dr. Szécsényi Lászlóné
 • Szabó Csilla kuratóriumi tag - szülői képviselet
 • Maczkó András kuratóriumi tag - iskola vezetés
 

TVT-TANSZERTÁR Alapítvány

 • Adószám: 18306923-1-02
 • Számlaszám: 50800111-15437699
 • Képviselő: Demeterné Eperjesi Judit
 • Nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte:
   Pk. 60275/1995/5., 1996.02.15.
 • Nyilvántartási száma: 873
 • Közhasznúsági fokozata: nem közhasznú
 • Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytat.

 A Csengőhang Alapítvány szülői kezdeményezésre, szülők által alapított szervezet. Az alapító okirat meghatározása szerint az alapítvány célja,
hogy az ének-zenei osztályok kórusait, a kórusmunkát, az ének-zene
tanítás színvonalát eszközbeszerzéssel, az utazások megvalósítását
anyagi eszközökkel támogassák.

 Az alapítvány bevételei a személyi jövedelemadó 1%-ainak felajánlásából,
valamint szülői befizetésekből keletkeznek.

 A Csengőhang Alapítvány Kuratóriuma pályázatok írásával bővíti az anyagi forrásokat.

 Az Alapítvány kuratóriuma köszöni az eddigi felajánlásaikat és befizetéseiket,  egyben kéri, hogy a jövőben is támogassák a munkánkat, segítve ezzel gyermekeik színvonalasabb iskolai oktatását, élmény telibb programjaik megvalósulását.

 

Az Alapítvány célja:

 A Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola oktatási, nevelési tevékenységeinek támogatása.

A célok érdekében támogatandó tevékenységek:

a.) az idegen nyelvi oktatás támogatása
b.) az informatika oktatás támogatása
c.) a sport és szabadidős tevékenységek támogatása
d.) oktatássegítő eszközrendszer bővítése

Az Alapítvány gazdálkodása:

 Az alapítvány az elmúlt években főként a szülők által felajánlott szja 1%-ból gazdálkodik. Ezen kívül  a szülői adományokat és az osztályok jelképes alapítványi hozzájárulásait használjuk fel céljaink megvalósításához.

 Az alapítványi támogatás elnyerésére az iskola tantestülete pályázik. Ily módon anyagi támogatást nyújtunk:

- versenyek nevezési díjaihoz
- fejlesztő foglalkozások eszközeinek megvásárlásához
- kulturális rendezvényeink sikeres lebonyolításához
- idegen nyelvi olvasmányok, magnók beszerzéséhez
- udvari játékok és sporteszközök vásárlásához
- jutalmazásokhoz
- informatikai eszközök bővítéséhez
- tanítási segédeszközök biztosításához
- külföldi testvér iskolai kapcsolatok támogatásához.

   

2018-as adóév személyi jövedelemadó 1 %